+44 7598 292305
Klientská zóna

*

*

*

*

O nás


GLOCIN je konsorciem společností z několika zemí světa. Jsme mezinárodní obchodní a produktová platforma se společností GLOCIN LIMITED v čele. Zrod se datuje k přelomu roku 2016/2017. Realizační týmy jednotlivých produktů a obchodních partnerů však mají mnohem delší zkušenosti.

Tým lidí, který stojí za platformou a který se stále rozrůstá, soustavně pracuje na zvyšování efektivnosti, a to jak fungování platformy samotné, tak i produktů a spoluprací napříč trhem.

S veškerými obchodními partnery jsme stále v úzkém kontaktu, abychom zajistili maximální funkčnost produktů v nabídce a informovanost našich klientů. Obchodní zástupci platformy jsou důkladně a průběžně proškolováni jak produktově, tak legislativně, včetně oblasti AML.

Náš tým

Každý z členů týmu je jeho nedílnou součástí a vnáší své zkušenosti ve prospěch celé platformy. Níže se s nimi můžete seznámit blíže.
Máte-li nějakou otázku, neváhejte nás kontaktovat.